Szolgáltatásaink

Főbb profiljaink jelenleg:

-    Parkfenntartás
-    Parkoló-takarítás
-    Kertépítés, növénytelepítések
-    Öntözőrendszerek kiépítése
-    Parlagfű-mentesítés (kaszálások)
-    Téli hóeltakarítás, síkosság-mentesítés

Kertészeti szolgáltatásunkról bővebben:

Kaszálások (március – november)

1.    Belterjes területen
a./     I. fenntartási kategória (Elsődleges prioritás)
A teljes pázsit terület szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtésével és szállításával. A fű magassága maximum 8-10 cm lehet.
Minőségi követelmény, hogy kaszálás után a tarló magassága 3-4 cm legyen. A kaszálást a szegélyek mellett, fahelyek körül is el kell végezni (szélezés).
A kaszálás akadályoztatásáról (pl. csőrepedés, öntöző rendszer meghibásodása, vagy nagy mértékű kitaposás) a Megbízót naplóban kell értesíteni. Szélezéskor a damilos kaszálógép szakszerűtlen üzemeltetése miatt a fiatal fák kérge a gyökérnyaknál jelentősen sérülhet, emiatt fapusztulás következik be. Ebben az esetben a kivitelező a kár helyreállítására kötelezhető.
b./    II. fenntartási kategória (Másodlagos prioritás)
Ugyanaz, mint az a./ pont, de a szükség szerinti kaszálásnál a fű magassága maximum 15 cm lehet.

2.    Külterjes területen (Külön megrendelésre)
Kaszálás a gyomok és a parlagfű elleni védekezést is szolgálja (virágzó parlagfű ne legyen), ezért időpontja azok fejlődési stádiumához is igazodjon. Májustól szeptember végéig, 2-3 alkalommal.

A területnek folyamatosan a gondozottság benyomását kell kelteni.

A vegetációs szezon utolsó kaszálását úgy kell időzíteni, hogy a tél beálltakor a fű magassága 6-8 cm-nél nem lehet több, és a felületen lomb nem maradhat. (legkésőbb október vége)

Tavaszi gereblyézés, őszi lombgyűjtés

A tél elmúltával, a gyepen maradt szemét, avar, lomb összegyűjtése és elszállítása. Ez a művelet együtt végezhető a gyep szellőztetésével. Ebben az esetben a vasgereblye foka 1-1,5 cm mélyen hasogassa fel a gyep felszínét.
Gyepszellőztetés Verticutier-val. Az előbbi nehéz kézi munkát géppel lehet kiváltani. A hasogatás mélysége 1-1,5 cm legyen. Csak belterjesen kezelt, egyenletes talajú fűfelületen használható, mert az egyenetlen talajon a mélyebben lévő részeket a gép kései nem érik el.
A tél beállta előtt, a lomb összegyűjtése (gereblyével, lombsepréssel, vagy szippantással) és elszállítása.

Tápanyag-utánpótlás belterjes területeken:

Tavaszi fejtrágyázás nitrogéndús műtrágyák (pl. Pétisó, Ammóniumnitrát, Mikramid), vagy speciális SCOTTS gyep-műtrágyák felhasználásával. Alkalmanként 5 g/m2 hatóanyag (1-2 dkg/m2 műtrágya) kijuttatásával. A műtrágyázás előtt a gyepet rövidre kell nyírni. Műtrágyát csak száraz lombfelületre szabad kiszórni, egyenletes szórást repítő-tárcsás géppel kell elvégezni. Ha utána nem esik az eső, célszerű addig öntözni, ameddig a granulátumok el nem olvadnak.
I.    kategóriájú területen ezt a nyár folyamán még két alkalommal meg kell ismételni.
Belterjes területen, alaptrágyázást, a tél beállta előtt kell elvégezni. Ennek során a hatóanyag mennyisége négyzetméterenként az alábbi legyen: N: 6 g, P2O5: 4 g, K2O: 4 g és MgO: 2 g (ez általában 5-6 dkg/m2 műtrágyának felel meg).

Öntözés

Az öntözést, az időjárástól függően, folyamatosan kell végezni. Ennek hiányából adódó károkért minden esetben a vállalkozó a felelős!.

A Megbízó vállalja, hogy biztosítja az öntözéshez szükséges vízmennyiséget, és vízvételi lehetőségeket. Ezeket hiányát telefonon, és írásban (e-mail) Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megbízónak jelezni.
Öntöző rendszer esetén a Vállalkozó köteles az öntöző berendezés meghibásodását haladéktalanul jelezni e-mailben a Megbízó Call Centerének, lehetőleg árajánlat formájában..

Cserjék öntözése


Általános szabály, hogy a talaj kiszáradása előtt kell öntözni. Ha pl. a röviden tartott pázsiton a lábnyom tartósan megmarad, az már a kiszáradást jelzi.  A gyakori, kis adagokban történő öntözés helyett ajánlatos a ritkább, de nagyobb vízadagokkal végzett öntözés, melynek mértéke a talaj vízkapacitásától függ.

Fák öntözése

A fák éves öntözővíz-szükséglete minimum 400 l/db. Legalább ezt a mennyiséget, áprilistól augusztus végéig, kell kijuttatni. Csapadék mennyiségtől függően növelni kell az öntözést. Májusban és augusztusban többet kell öntözni.

Gyepfelújítás

Kikopott gyepek felülvetése. A vetés optimális ideje április eleje, vagy augusztus második felétől szeptember közepéig tart. Ilyenkor átlagos időjárás esetén a felülvetés öntözés nélkül is sikeres lehet. Vetőmag mennyisége: 20 g/m2.
A kikopott gyepfelületet gereblyével, Verticutier-ral, vagy boronával kell fellazítani. A fűmagot 0,5-1 cm mélyen be kell dolgozni a talajba, majd a felületet könnyű hengerrel tömöríteni kell. A fűmag kelése, fűfajoktól függően, 7-20 napig tart. Ez idő alatt a felületet folyamatosan nedvesen kell tartani.
 
Gyep vegyszeres gyomirtása

Közterületen, gyep, pázsit gyomirtására engedélyezett herbiciddel, kétszikű gyomok ellen. Kaszálás után legalább 3 nappal, szélmentes időben, száraz lombra egyenletesen kell kijuttatni. Kezelés után 7-10 napig nem kell kaszálni.

Növénypótlás (Külön megrendelésre)

A kipusztult, vagy kitaposott cserjék pótlására MSZ 12170 sz. díszfaiskolai termékszabványnak megfelelő növényeket lehet felhasználni. Gödörméret: 40 x 40 x 40 cm. A pótlás fajra, fajtára egyezzen meg a kipusztult cserjéével, különösen abban az esetben, ha eddig is jó fejlődést mutatott. A cserje eredéséért a Megbízott köteles éves garanciát vállalni.
A pótlásra beültetett fa faja, fajtája és mérete legyen azonos a kipusztult fáéval. Abban az esetben, ha a kipusztult fa fajtája nem javasolt a területen, a megbízó írásbeli engedélyével más típus alkalmazható.
Minősége feleljen meg az MSZ 12170 sz. díszfaiskolai termékszabvány követelményeinek. A fagödröt ültetés előtt 1 x 1 x 1 m méretben ki kell ásni. Rossz minőségű közeg esetén a talajt ki kell cserélni, vagy gödrönként 60 kg érett komposzt, vagy 40 kg istállótrágyával kell feljavítani. A fa eredéséért a Megbízott köteles garanciát vállalni. Az 5. melléklet árai alkalmazandók.

Kapálás, gyomirtás

A cserjeállományban a gyomirtást és a talaj lazítását folyamatosan, kell végezni. A cserje felületet egész évben gyommentesen kell tartani. A gyommentesítését kapálással, illetve vegyszeres gyomirtással kell fenntartani, ami a csapadék és az öntözővíz jó hasznosítását is biztosítja. Fatányérok átmérőjét minimum 50 cm átmérőtől kell egész évben kialakítani. A gyomokat a térburkoló kövek (viacolor),- és lapok közül, az áruház falától, repedésekből is el kell távolítani.
 A záródott cserjeállomány alól is folyamatosan kell gyomlálni!

Sövény-nyírás

Sövény-nyírást évente 3 alkalommal kell elvégezni.

Cserjemetszés

Az egyéves hajtásokon virágzó növények (Pl. Hypericum, Caryopteris stb.) tavaszi visszavágása. Sűrű, elburjánzott állománynál ritkító metszést legalább 2-3 alkalommal kell évente. Útburkolatra nőtt ágakat folyamatosan el  kell távolítani. A nyesedéket el kell szállítani.

Fák koronaalakító metszése

A fajnak megfelelő koronaalak kialakítása az ültetés után 5 éven keresztül. Biztosítani kell a vezérág szabad növekedését, a sűrűn nőtt gallyak levágását.
A fák törzskezelése nagyon fontos (törzsek vízhajtásainak, tövek sarhajtásainak visszavágása)!
A fák koronáját a felső vezetékektől mért 1500 mm  távolságúra kell visszavágni.